Oferta

Superwizja

Oferuję superwizje indywidualne oraz grupowe, dotyczące pracy z osobami dorosłymi.

Psychoterapia

Czas trwania terapii jest zależny od zgłaszanej trudności. Pierwsze 1-3 sesje mają charakter konsultacyjno-diagnostyczny; w tym czasie są ustalane cele do terapii i szacunkowy czas jej trwania.

Pomoc terapeutyczna w przykładowych obszarach:

Praca z osobami z syndromem

 • DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików)
 • DDD (Dorosłe Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych)

Praca jest szczególnie przydatna gdy przeszłość utrudnia Ci aktualne funkcjonowanie w relacjach z ludźmi, dbanie o siebie, gdy w obecnych sytuacjach reagujesz nieadekwatnie w sposób, który w dzieciństwie i dorastaniu służył przetrwaniu a dziś jest trudnym balastem.

Nadużywania/uzależnienia

 • Od środków psychoaktywnych (alkohol i inne)
 • Behawioralne (od zachowań – np. hazard, uzależnienie od internetu, gier, zakupów)

Współuzależnienie

 • Gdy Twoje zachowanie, myślenie i odczuwanie jet nadmiernie związane z zachowaniem uzależnionego partnera
 • Gdy masz poczucie, że musisz kontrolować uzależnionego partnera i wpływać na jego zachowanie

Depresja lub utrzymujący się obniżony nastrój

 • Gdy Twój nastrój od dłuższego czasu jest obniżony lub odczuwasz rozdrażnienie, nie potrafisz się cieszyć, nie potrafisz skoncentrować uwagi, masz zaburzenia snu, nie masz apetytu lub jesz nadmiernie.

Regulacja emocji

 • Przywrócenie odczuwania emocji (oferta dla osób, które mają wrażenie, że niewiele czują)
 • Odzyskanie kontroli nad zachowaniem u osób przeżywających silne emocje

Rozwój osobisty

 • Urealnianie samooceny
 • Treningi umiejętności (różnych – np. asertywności, nawiązywania i podtrzymywania rozmowy, zgłaszania potrzeb, wzrostu empatii, radzenia sobie z silnym napięciem)

PTSD (Zespół Stresu Pourazowego)

 • Gdy po traumatycznym wydarzeniu (np. napaść, gwałt, pobicie, wypadek komunikacjny, udział w misjach wojskowych lub humanitarnych) masz nawracające myśli i uczucia związane z tym wydarzeniem, które utrudniają Ci funkcjonowanie w określonych sytuacjach czy skłaniają do unikania różnych sytuacji, w których wcześniej mogłeś przebywać.

Zaburzenia lękowe

 • Fobia społeczna
 • Uogólnione zaburzenie lękowe
 • Zaburzenie lękowe z napadami paniki oraz lęk o zdrowie
 • Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (natręctwa)

Terapia par/małżeństw

 • Rozpoznawanie źródeł trudności i obszarów problemowych oraz praca nad nimi
 • Wyłanianie dobrze funkcjonujących obszarów i tego co łączy
 • Wyłanianie potrzeb każdej ze stron
 • Praca nad poprawą komunikacji, lepszym rozumieniem partnera i siebie
 • Oferta terapii indywidualnej – jeśli jest taka potrzeba

Pomoc w sytuacjach kryzysowych

 • Gdy znajdujesz się w sytuacji, w której jest Ci trudno samodzielnie podjąć jednoznaczną decyzję i potrzebujesz pomocy w usystematyzowaniu tego co czujesz i myślisz
 • Gdy nie rozumiesz swoich emocji, myśli, zachowań