Jak pracuję

Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym. Stosowane techniki pracy są zrozumiałe dla Klienta a część z nich może być samodzielnie stosowana pomiędzy sesjami w celu rozwiązywania swoich trudności. Nurt ten umożliwia relatywnie szybką pomoc w kryzysach życiowych, ale też pogłębioną pracę w sytuacjach, które wymagają dłuższej psychoterapii. W zależności od potrzeb praca może koncentrować się bardziej na pobudzaniu/wyciszaniu emocji lub na pogłębianiu poznawczego wglądu czy też na ćwiczeniu nowych zachowań. Jeżeli Klient korzysta z pomocy lekarza psychiatry w innej placówce, staram się – za pisemną zgoda Klienta – być w kontakcie z lekarzem.

Jak przebiega sesja terapeutyczna

Terapia zasadza się na ustalonych wcześniej z klientem celach do terapii. Sesja trwa 50 minut i ma stałą strukturę. Po krótkim omówieniu bieżącej sytuacji Klienta następuje omówienie uprzednio ustalonej pracy własnej wykonywanej pomiędzy sesjami a następnie kontynuacja pracy nad ustalonym celem. Sesja kończy się wspólnym ustaleniem zadania terapeutycznego do wykonania pomiędzy sesjami i podsumowaniem obecnej sesji.

Jak długo trwa terapia

Czas trwania terapii jest wstępnie oszacowany podczas pierwszych 1-3 sesji, które mają charakter diagnostyczny a zarazem terapeutyczny. W toku prowadzonej terapii, jej efekty są monitorowane wspólnie z Klientem. Zakończenie terapii jest planowane, terapia kończy się omówieniem jej efektów, podsumowaniem tego co było pomocne i co może być stosowane nadal samodzielnie.

Po czym poznasz, że to działa

Terapia ma przynosić poprawę w obszarach, co do których ustalono pracę terapeutyczną – jej efekty promieniują jednak również na inne obszary. W zależności od zgłaszanych przez Klienta trudności poprawa może nastąpić szybko lub też wymagać czasu – w toku ustalanej wspólnie pracy Klient jest informowany o tym, na czym będzie polegała praca i z jakimi emocjami może się ona wiązać. Efekty są wspólnie monitorowane.