Odkryj swoje potrzeby

Odkryj swoje potrzeby

O mnie

Wykształcenie

• Tytuł magistra psychologii na Uniwersytecie Śląskim
• Ukończone studia podyplomowe z zakresu mediacji (Uniwersytet Śląski)
• Ukończone szkolenie dla biegłych sądowych psychologów (Uniwersytet Śląski)
• Certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień
• Terapeuta poznawczo-behawioralny w procesie certyfikacji (ukończona czteroletnia szkoła psychoterapii)
• Superwizor aplikant PARPA

Doświadczenie zawodowe

• Pomoc osobom uzależnionym i członkom ich rodzin (uzależnienie od alkoholu i innych substancji, uzależnienia od gier, zakupów, hazardu), pomoc osobom współuzależnionym – to jest współmałżonkom/partnerom osób uzależnionych, pomoc osobom z syndromem DDA/DDD to jest pochodzącym z rodzin z problemem alkoholowym lub rodzin dysfunkcyjnych
• Pomoc osobom z zaburzeniami lękowymi, depresją, chorobą afektywną-dwubiegunową
• Praca z osobami w kryzysie życiowym
• Praca z osobami z zespołem stresu pourazowego (PTSD)
• Terapia par
• Praca z dziećmi i młodzieżą
• Wykonywanie opinii sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
• Superwizje pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin

Iwona Stera